Giới thiệu, Liên hệ---
Xây dựng hệ thống Giáo dục trực tuyến chuyên nghiệp, hiệu quả.Với kinh nghiệm nghiên cứu e-Learning từ 2003, nhiều năm trực tiếp xây dựng, hỗ trợ các hệ thống eLearning .
+ Tư vấn lựa chọn phân khúc giáo dục trực tuyến để kinh doanh. Xác định nhìn bức tranh tổng thể eLearning hiện nay.
+ Xây dựng chiến lược dài hạn cho dự án giáo dục trực tuyến.
+ Xây dựng hệ thống eLearning chuyên nghiệp, tiết kiệm

- Tư vấn lựa chọn hoặc xây dựng hệ thống Quản trị người học (LMS) phù hợp
- Tư vấn xây dựng Quy trình và hệ thống xử lý nội dung, xử lý hậu kỳ, quản lý nội dung.
- Tư vấn xây dựng phòng quay eLearning, cách xây dựng nội dung, hướng dẫn giáo viên ghi hình.
Xây dựng hệ thống eLearning cho doanh nghiệp, tập đoàn: >>XEM THÊM >>>
Bức tranh eLearning hiện nay tại Việt Nam >>XEM THÊM >>>

Nguyễn Trí Hiển
Web   : www.nguyentrihien.com
Phone : 0912.268.046
Email : nguyentrihien@gmail.com
Skype : nguyentrihien